Obchodní podmínky Studio Adele

Adel Tulkubaeva, Hybešova 40, IČO 07092768

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na
www.adele.studio a v provozovně) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje pedikúru, manikúru, výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo přes rezervační systém "alteg.io") projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem nebo přes rezervační systém). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem, přes Direct Instagram nebo přes Facebook Messenger, nejpozději však 36 hodin před zahájením ošetření.
Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod
Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být
obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je
objednán.

Dárkové poukaz
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou
na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele.
Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatnělých případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení se na provozovnu v předem dohodnutý čas nemůže být reklamace vyřízena.
V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. GDPR

Osobní údaje zákazníků (zákaznic) shromažďujeme z hlediska oprávněného zájmu jen po dobu nezbytnou pro plnění objednávek. Žádost o výmaz Vašich osobních údajů je možno podat osobně na provozovně písemnou cestou v předem dohodnutý čas.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 23.9.2019.

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu. Těšíme se na Vaši návštěvu.